سفارش تبلیغ
صبا

به رسم محبت کلیک رنجه فرمودید

با خالق محبت محشور باشید

در طوبای محبت مسرور باشید:

 

امروز به فردای محبت مشغول
فردا به تمنای محبت مشغول
ای نخل بریده سر، چه در سر داری
ساحل به چه؟ طوبای محبت مشغول

لطفا سر بزنید تا از نظرات سازندتون استفاده کنم 

 باشد که مقبول امت صاحب نظر افتد یا زهرا
نوشته شده در تاریخ یادداشت ثابت - جمعه 91/5/14 توسط ساحل صبوری