سفارش تبلیغ
صبا

مقتدر مظلوم - مرگ روح

دیروز زنان را زنده به گور می کردند ... و امروز می گویند، زنان آزاد هستند....

تفاوت چندانی در دیروز و امروز حاصل نشده است جز اینکه دیروز جسم زن را می کشتند، و امروز روح او را.

دیروز جسم جاندارش را به خاک میسپردند و امروز جسم و روحش را به پستی شهوت می کشانند.

........................................................................................................

سخنی از شهیدان : مادرم زمانی که خبر شهادتم را شنیدی گریه نکن
زمان تشیع و تدفینم گریه نکن
زمان خواندن وصیت نامه ام گریه نکن

فقط زمانی گریه کن که مردان ما غیرت را فراموش می کنند و زنان ما عفت را .
وقتی جامعه ما را بی غیرتی و بی حجابی گرفت مادرم گریه کن که اسلام در خطر است.
شهید سعید زقاقی

پ.ن : کاش در رابطه با خداوند ، بی حجاب بودیم
منبع:www.mazloum.ir

 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 92/7/2 توسط ساحل صبوری